تکنولوژی های ساخت وساز


صنعت ساختمان و پروژه هاي عمراني به گواهي آمار و ارقام، از لحاظ سرمايه و حجم نيروي انساني درگير، بزرگ ترين صنعت در کشور مي باشد ، اندکی تامل در وضعیت فعلی صنعت ساختمان کشورمان بیانگر لزوم استفاده از تکنولوژی ها، تجهیزات و قطعات مدرن و به روز دنیا است؛ زیرا بهره گیری از این امکانات موجب کاهش زمان، هزینه و وزن ساختمان، افزایش سرعت، ایمنی و کیفیت ساخت و در پی آن افزایش عمر مفید ساختمان ها می شود و در نهایت از هدر رفتن بی دلیل سرمایه های کشور جلوگیری می کند.
اهمیت کیفیت و سرعت ساخت و ساز در پروژه ها ، این شرکت را بر آن داشت تا با انتخاب تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از تجربه نزدیک به 40 ساله شرکت دمیرر ترکیه در امر ساخت و ساز اقدام به ساخت پروژه های عمرانی نماید.